گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان

عکسی زیبا از گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان
عکاس: میلاد نعلبندیان

 

مرجع تخصصی معماری و معماران ایران | معمارفا
www.memarfa.comپاسخ بدهید