تختگاه شهر ساسانی گور در گزارش اوژن فلاندن و پاسکال کوست
ارسال شده توسط در آوریل 1, 2019 در معمارفا | بدون نظر

این تختگاه بنا بر منابع سده‌های نخستین اسلامی، جایگاه و تختگاه اردشیر پاپکان، بنیان‌گذار فرمانروایی ساسانیان بود و «تخت‌نشین» یا «طربال» نامیده می‌شد.

تختگاه شهر ساسانی گور در گزارش اوژن فلاندن و پاسکال کوستپاسخ بدهید