Posted by on Apr 9, 2014 in معمارفا | ۰ comments

معمار فا | Memar Fa

درود
فراخوان عضویت در تیم پژوهشی معمارفا
مقدمه پیروزی دسته جمعی، کار دسته جمعی است. از دیر باز بر جماعت و کار گروهی تاکید شده است.
واقعیت این است کاری که یک تیم می تواند انجام دهد، از عهده شخص به تنهایی بر نمی آید، چرا که در همکاری افراد نیروهای آنها در هم ضرب می شود و حاصل کار از توان افراد به صورت تک به تک بیشتر است. بر همین اساس تشکیل تیم پژوهشی و کارتیمی در زمینه معماری که برای اولین بار در جامعه مجازی نت پارسی صورت می گیرد، از اولویت های معمارفا می باشد.
این تیم به تعدادی از افراد گفته می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف و رویکردی مشترک اند که بر مبنای آن ها بهم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیه میکنند.
تیم پژوهشی، افرادی را میخواهند که رابطه مند و مستعد باشند. هرچه این رابطه ها محکمتر باشد تیم انسجام بیشتری پیدا میکند.

علل احساس نیاز به کار تیمی
یک تیم صدای تعداد زیادی انسان است که تنها با یک قلب زندگی می کنند. به دلیل وسعت حوزه معماری و وجود لایه های مختلف در آن و پراکندگی ظاهری بین این لایه ها، جامعه متخصص معماری ایران نتوانسته است در ارتباط با آنها و همسو کردن آنها موفق عمل کند، با تشکیل این تیم پژوهشی سعی نموده با مکتوب کردن و دسته بندی آنها به پیشنهاد های روشنی درجهت حل مسایل دست یابیم.
بی پرده باید گفت ما نمی توانیم کار تیمی انجام دهیم مگر اینکه افرادی با قدرت ارتباط خوب داشته باشیم.
باید محیط را طوری تقویت کنیم که افراد آن چه را که واقعاً فکر می کنند به زبان بیاورند و این طرز تفکر به بهترین ایده ها اجازه رشد به طرف بالا و تحقق یافتن داده است. هدف زندگی برنده شدن نیست بلکه رشد یافتن و مشارکت کردن است.
هیچ تیمی به موفقیت نمیرسد مگر اینکه اعضای آن، دیگران را که در تیم هستند بر خودشان مقدم بدارند و هیچ قهرمانی بدون تعهد به کار قهرمان نمی شود. تعهد یک احساس نیست بلکه بایستی به صلابت سنگ باشید. اگر می خواهیم یک تیم منسجم را داشته باشیم باید افرادی را داشته باشیم که شدیداً به تیم متعهد باشند.

اهداف کارگروه پژوهشی معمارفا
تیم پژوهشی بجای فکر کردن به مشکلات، به راه حلها فکر می کند و این تفاوت ماست. تیمی که از افرادی با چنین برنامه ذهنی پر باشد، واقعا میتواند همه کاری را انجام دهد.
پژوهش براساس موضوعات مختلف معماری در تمام زمینه ها با توجه به نیازها و علایق اعضا در راس این کارگروه قرار خواهد گرفت.
استفاده بهینه از منابع، افزایش خلاقیت، افزایش مهارتها و کسب اطلاعات بیشتر، افزایش بهره ‏وری و انگیزه، اثربخشی و هماهنگی، پیشرفت و توسعه سایتمعمارفا با توجه به دورنما و اهداف مشترک در چارچوب وظایف و فرآیندهای مرتبط از نتایج این کارگروه خواهد بود.

جزئیات گروه های پژوهشی فعال در حوزه های مختلف در آینده ای نزدیک به اطلاع شما خوهد رسید.
منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

http://forums.memarfa.com/thread6293.html
پیروز باشید.
تیم مدیریت معمارفا

 Leave a Reply