کاخ چهارایوانی سلطان محمود در-لشکری بازار - معمارفا

کاخ چهارایوانی سلطان محمود در لشکری بازار افغانستان

  1. ایوان اصلی
  2. گنبدخانه پشت ایوان
  3. تالار

کاخ چهارایوانی سلطان محمود در-لشکری بازار - معمارفا

 

معمارفا، مرجع معماری ایران | MemarFa.comLeave a Reply