Currently Browsing: معماران خارجی [new_royalslider id="1"]
delete
rate this post
۱
date read more
delete
rate this post
۰
date read more
delete
rate this post
۰
date read more
delete
rate this post
۰
date read more
delete
rate this post
۰
date read more
کنگو کوما   در سال ۱۹۵۴ در یوکاهاما در ژاپن به دنیا آمد. در سال ۱۹۷۹ از...
more info
delete
rate this post
۰
date read more
تادائو آندو... از مشخصات معماری آندو، استفاده بهینه از سیمان و طراحی فضاهای بشدت متخلخل...
more info
delete
rate this post
۰
date read more
آلوین تافلر... آلوین تافلر به عنوان یکی از پیشگامان جهانی تغییر و تحول شناخته می شود. او با...
more info
delete
rate this post
۰
date read more
لودویگ میس ون در ر... لودویگ میس ون در روهه (۲۷ مارس ۱۸۸۶ – ۱۷ اوت ۱۹۶۹) معمار آلمانی-آمریکایی، و...
more info
delete
rate this post
۱
date read more